Deník dvacátášestá část (povídka, která vyšla v souboru erotických povídek v roce 2006)

By | 7. 3. 2010
Sledoval jsem tě několik dní. Víš, že jsi přesně taková, jako na tom obraze. Máš stejně jemnou a bílou kůži. Dlouhé vlasy a pevná prsa. Byl to vážně zážitek operovat tě. Chtěla jsi, abych do tvého sešitu napsal, jak se mi to s tebou líbilo a tak plním tvé poslední přání. Když jsme dorazili domu, určitě si vzpomeneš, jak jsem tě vzal do náruče, odnesl tě do vany a celou vykoupal. Umyl jsem si tě jako panenku. Učesal jsem ti vlásky a položil tě do bílé postele. Hladil jsem tě, ale ty ses pořád musela hýbat. Tak jsem tě raději přivázal… ruce i nohy. Křičela jsi, tak jsem ti ucpal tu nevymáchanou pusu. Sáhl jsem ti dovnitř, měl jsi ji úplně mokrou. Jsi hříšná a potřebuješ zachránit. Tvé špinavé tělo brání té čisté boží duši v rozletu. Když jsem poprvé zabořil nůž do tvého břicha, rozlila se rudá krev, tekla po bílém prostřeradle. Kdyby ses necukala mohl být řez perfektní. Tolikrát jsem ho cvičil, měl jsem nabroušený nůž… Ale ty ses musela cukat. Hledal jsem v tvém břiše duši, ale ven se valil jen pach hniloby. Nevím, kdy tvá duše vyletěla k nebi, protože nevím, kdy jsi vydýchla naposledy. Byla jsi tak nádherná ve své smrti, že jsem se s tebou musel pomilovat. Měl jsem ten největší zážitek za celý svůj život. Jsem rád, že jsem se v tobě nespletl…
Be Sociable, Share!
  • <a onClick=„javas­cript:var ipinsite=‚Good%20Vi­bes.%20Vuible­.com‘,ipinsite­url=‚http://vu­ible.com/‘;(fun­ction(){if(win­dow.ipinit!==un­defined){ipinit();}el­se{document.bo­dy.appendChil­d(document.cre­ateElement(‚scrip­t‘)).src=‚http:/­/vuible.com/wp-content/themes/i­pinpro/js/ipi­nit.js‘;}})();“ style=„cursor:po­inter“ rel=„nofollow“ title=„Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)“>
  • <a class=„option1_32“ style=„cursor:po­inter;backgrou­nd-position:-128px 0px“ rel=„nofollow“ title=„Add to favorites – doesn't work in Chrome“ onClick=„javas­cript:AddToFa­vorites();“>
  • <a style=„cursor:po­inter“ rel=„nofollow“ onMouseOut=„fi­xOnMouseOut(do­cument.getEle­mentById(‚soci­able-post-230‘), event, ‚post-230‘)“ onMouseOver=„mo­re(this,‚post-230‘)“>
  • <g:plusone annotation=„bubble“ href=„http://­www.decastelo­.cz/denik/denik-dvacatasesta-cast-povidka-ktera-vysla-v-souboru-erotickych-povidek-v-roce-2006“ size=„medium“></g:plu­sone>
  • <a title=‚Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)‘>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *